Drukuj Zamknij
/

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. informuje, iż w dniu 06.05.2013 otrzymał akt zawiązania Spółki Komandytowo - Akcyjnej pod nazwą Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, w której Polski Holding Rekrutacyjny S.A. objął 1 000 akcji imiennych serii A o łącznej wartości 1 000 zł.
Zawiązanie Spółki oraz objęcie akcji imiennych serii A uzyskało akceptację Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały nr 1/03/2013 z 22.03.2013.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ust. 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".