Drukuj Zamknij
/

Zarząd PHR informuje, że w dniu 11.05.2012 założona została fundacja pod nazwą "Sustinae"

Jej głównymi celami są:

- Pomoc osobom społecznie wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym i poszukującym pracy

- Wspieranie i promocja zatrudnienia osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy

- Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy

- Działalność charytatywna i prospołeczna

- Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie pomocy osobom wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym i poszukującym pracy

Założenie fundacji jest kolejnym elementem polityki prowadzonej przez PHR.