Drukuj Zamknij
/

Unia Europejska kończy prace nad tzw. Dyrektywą Wdrożeniową, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników delegowanych do pracy za granicą. Zakończenie negocjacji planowane jest na maj 2014 roku. Obecnie funkcjonująca Dyrektywa 96/71/WE nie zapewnia pracownikom poszanowania ich praw.

 

Dyrektywa Wdrożeniowa ma zobowiązać firmy delegujące do zatrudniania pracowników tylko i wyłącznie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie).

 

Nowe przepisy mają dać szeroki dostęp do informacji na temat firm, które delegują pracowników (czy opłacają składki ubezpieczeniowe, czy nie zalegają z wypłatą pensji). Wszyscy potencjalni pracownicy i zagraniczni pracodawcy na specjalnej stronie internetowej będą mogli zapoznać się z sytuacją firm delegujących i wybrać wiarygodnego partnera, który działa zgodnie z prawem.


Dyrektywa nałoży również solidarną odpowiedzialność na firmę delegującą i zagranicznego pracodawcę.

 

Nowe przepisy zwiększą również możliwości kontrolne administracji państw Unii Europejskiej (zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów skarbowych, inspekcji pracy). Urzędy będą miały obowiązek poinformowania - w sytuacjach nagłych w przeciągu 24 godzin - swojego odpowiednika w kraju, do którego delegowani są pracownicy, o wykryciu nieprawidłowości w działaniu firmy delegującej. Państwo przyjmujące pracownika będzie także mogło dokonać kontroli firm, we współpracy z administracją kraju pochodzenia pracowników, a grzywny i kary finansowe będą mogły być egzekwowane na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie urzędy z różnych krajów nie współpracują ze sobą w tym zakresie.

 

Delegowanie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia do pracy za granicą. Według szacunków Komisji Europejskiej około 1 miliona obywateli Unii Europejskiej każdego roku jest delegowanych do pracy do innego kraju. Najliczniejszą grupę stanowią Polacy - 20 procent wszystkich zatrudnionych. Pracownicy najczęściej wyjeżdżają do Niemiec (20 procent), Francji (14 procent) oraz Belgii (10 procent). Zatrudnienie znajdują we wszystkich branżach, m.in. w logistyce, budownictwie, opiece nad osobami starszymi.