aktualności

Coraz częściej o doświadczonych specjalistów i menedżerów pracodawcy muszą zawalczyć. Ci najbardziej oblegani pracownicy są zadowoleni z obecnych prac. Otrzymują ponad 10 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rocznie i nie muszą na własną rękę poszukiwać nowego zatrudnienia, a jedynie wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę. To sprawia, że oczekiwania kandydatów rosną.


Antal International opublikował wyniki 3. edycji badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy". Wyniki wskazują, że choć w Polsce jest wielu wykwalifikowanych, niebojących się zmiany czy relokacji ekspertów, to aby ich pozyskać, pracodawcy muszą składać oferty coraz bardziej atrakcyjne i przemyślane.


Aktywność specjalistów i menedżerów - poszukiwanie pracy


39% specjalistów i menedżerów poszukuje aktywnie pracy, 46% biernie - cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe. 15% pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia. Wśród specjalizacji do grupy osób nie poszukujących pracy należą najczęściej specjaliści i menedżerowie z obszaru: IT (21%), HR (20%) oraz finansów i księgowości (16%).


„Finansiści są dobrze wynagradzani. Najlepsi nie maja zwykle powodów, żeby zmieniać pracodawcę i rzadko decydują się na samodzielne poszukiwanie nowego stanowiska. Charakter ich pracy nie wymaga tworzenia rozbudowanej sieci relacji, a co za tym idzie, rzadziej niż inne grupy zawodowe zakładają profile na portalach społecznościowych. Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do takich osób są poszukiwania bezpośrednie" - zauważa Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy.

 

Pełen artykuł można przeczytać na stronie: hrbiznes.pl

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER